Henriette Muller, apotheker, DOK11 Apotheek, Alblasserdam

Geachte Minister, 

Hierbij een aantal zaken waar wij als apotheek tegenaan lopen:

 

De hoeveelheid nazendingen wordt groter en groter. Ons logistiek medewerker redt het niet meer om haar dagelijkse werkzaamheden gedaan te krijgen in de beschikbare tijd, omdat er continu gezocht moet worden naar alternatieven. We worden steeds creatiever: bestellen via groothandel van collega apotheek, importeren via Orly, tabletten breken/verdubbelen/splitsen, alternatieven aanwijzen in overleg met artsen etc. etc. Deze omzettingen vereisen ook continu aanpassingen in bestelparameters VBS.

Bij importeren geneesmiddel via Orly wordt deze prijs niet vergoed. Dit zou in tarief verwerkt zitten? 

Preferentiegraad is uitgangspunt voor vaststellen tarief. Echter, bij niet behalen preferentiegraad is er geen correctiefactor voor nazendingen. Het is erg ondoorzichtig hoe percentages worden berekend.

Nog steeds veel discussies over medische noodzaak, waarbij begrip door ZV is gelanceerd. Echter, zij houden zich in communicatie naar patiënten niet aan de voorwaarden die zij zelf stellen richting apotheken en waarop ze apotheken beoordelen.

Hoeveelheid discussies omtrent wisselingen in doosjes/andere merken EN fouten die hiermee gemoeid zijn. Mensen nemen bijv. dubbel in. 

Ook bij baxterpatiënten steeds meer nazendingen. Dit is kwetsbare groep, waarbij overzicht al minder is. Omzetten en los leveren werkt fouten in de hand.

Correcties van Achmea achteraf na enkele jaren.

Samenvattend: in plaats van zorgverlening zijn we laatste periode hoofdzakelijk bezig om te zorgen dat we überhaupt iets kunnen leveren. Continu zoeken naar middelen die wel beschikbaar zijn. Dit dient vervolgens goed gecommuniceerd te worden naar patiënt, geeft discussies etc. Daarnaast de vervelende discussies omtrent medische noodzaak, waarbij we absoluut niet gesteund worden door zorgverzekeraar.

 

Hoogachtend,

 

Henriette Muller, apotheker, DOK11 Apotheek, Alblasserdam 

 

Deze petitie is getekend door:

Confidental Infomation