Ina Geurtsen-Fokkema, apotheker, Flora Apotheek, Deventer

Geachte Minister, 

Waar ik mij zorgen over maak is dat de verzekeraars steeds meer risico bij de apotheek neerleggen in de vorm van pakjesmodel, dagprijsvergoeding en LPG.

Zeker nu we te maken hebben met tekorten en er een welles/nietes spelletje wordt gespeeld of het nu echt niet beschikbaar is (als het wel beschikbaar is alleen de groothandel heeft het niet op voorraad/kan het niet leveren dan moet de apotheek voor rekening een duurder product leveren). Daarnaast worden de apotheken extra onder druk gezet doordat ze een lager tarief krijgen als ze niet de aflevergraad halen die door de verzekeraar is opgelegd.

Op zich kan ik mij er in vinden dat we moeten streven naar een betaalbaar gezondheidsstelsel en dat er goedkoop moet worden geleverd als het kan en duurder als het moet. Alleen de manier waarop zou denk ik anders kunnen.

Een probleem is dat wanneer de apotheek een goedkoper middel moet leveren er bij een aantal patiënten weerstand is. Zij bellen vervolgens de verzekeraar en krijgen vaak te horen dat de apotheek het product dat ze wensen behoort af te leveren.

Het is nu vaak zwart/wit: je krijgt het voorkeursgeneesmiddel van de verzekeraar vergoed en als je iets anders wilt moet je dit volledig zelf betalen. Het zou veel eerlijker en prettiger zijn als er per geneesmiddel een vergoedingslimiet vanuit de overheid zou komen die door alle verzekeraars wordt gehanteerd. Dit biedt de zorgverlener meer speling in het afleveren van een aantal labels en geeft duidelijkheid voor iedereen. Daarnaast is het dan mogelijk voor de patiënt om met een bijbetaling te kiezen voor het dure product. 

Wat ik zie is dat wij enorm investeren in de logistiek van de apotheek: herhaalservice, smartfilling, kluisjes, maar dat door de geneesmiddeltekorten en de administratieve lasten de verwerkingsgraad van de assistentes alleen maar omlaag gaat. We gaan jaarlijks in inkomsten omlaag, moeten meer werk verzetten, hebben hogere kosten (salarissen worden weer verhoogd): je ziet het verzuimcijfer, wat in apothekenland altijd historisch laag was, omhoog schieten.

Hoogachtend,

Ina Geurtsen-Fokkema

Apotheker, Flora Apotheek, Deventer 

Deze petitie is getekend door:

Confidental Infomation