Jan Trooster, apotheker, Goorse Apotheek, Goor

Geachte Minister,

Een paar voorbeelden:
Besparingspotentieel en preferentiegraad zijn voor zorgverzekeraars parameters die medebepalend zijn voor de kwaliteit van een apotheek. Dit ie geen juiste benadering;
Het gedoe rondom machtigingen voor is zwaar inefficiënt. Voorschrijvers en apothekers moeten formulieren downloaden en faxen. De formulieren kunnen iedere dag weer anders zijn, faxen is niet handig i.v.m. AVG, de termijnen die gekoppeld zijn aan de machtigingen lastig bij te houden en het risico en bewijslast liggen voor 100% bij de apotheek.. Waarom dit 0.0 systeem niet inruilen voor een centraal systeem door iedereen opvraagbaar.
De contracteer carrousel is een krampachtige poging geworden om nog iets van het marktmodel overeind te houden. Inmiddels zijn er zo’n vier hoofdaannemers, met apotheken als onderaannemers, die ‘onderhandelen’ met vier zorgverzekeraars. De uitkomsten zijn nagenoeg hetzelfde, maar inmiddels is er veel geld verloren gegaan aan praatsessies en het optuigen van schilsystemen om de AISsen.
Wet en regelgeving: FMD. Een systeem wat, na een maand niet na behoren werkt, ten koste is gegaan van de ontwikkelcapaciteit van de AISsen, de patiënt niets brengt kostenverhogend werkt. Er wordt op de muis gemikt maar de olifant in de vorm van postorderaars van illegale geneesmiddelen wordt gemist.
Mailing van zorgverzekeraar: dankzij het internet is voor ZV relatief eenvoudig en goedkoop mailtjes te versturen. Helaas is de toonzetting vaak irriterend dwingend en de inhoud klopt vaak ook niet. Hier volgen dan weer allerlei correcties op. Kortom men slingert met de snelheid van het licht iets het land in zonder zich af te vragen wat de impact van het e.e.a. is.

Hoogachtend,

Jan Trooster, apotheker, Goorse Apotheek. Goor

Deze petitie is getekend door:

Confidental Infomation