mw. drs. Carol Tjong Tjin Joe, apotheker, Savalle Apotheek, Den Haag

Geachte Minister,

Ik las dat U vindt dat geweldplegers tegen doktersassistenten altijd een celstraf moeten krijgen, net als bij geweld tegen hulpverleners zoals ambulance personeel. Ik hoop en verwacht dat de KNMP aan U laat weten dat geweld tegen apothekersassistenten op een zelfde manier moet worden bestraft! Wij krijgen vaak te maken met verbaal geweld, onder andere bedreigingen en ik heb er zo genoeg van! Laatst dreigde een klant dat hij de boel bij ons zou plat gooien als hij zijn zin niet kreeg . Verder dagelijks te maken met patiënten die ons 3-4 keer op een dag bellen omdat wij geen medische noodzaak willen bevestigen en de verzekeraar zegt dat de apotheek het “gewoon” moet leveren. Huilende mensen aan de telefoon en aan de balie.. enfin ik kan zo doorgaan.

Hoogachtend,

Mw. Drs. Carol Tjong Tjin Joe, apotheker, Savalle Apotheek, Den Haag

Deze petitie is getekend door:

Confidental Infomation