Pieter Sipkes, apotheker, Apotheek Seghwaert

Geachte Minister, 

Als een patiënt tijdelijk wordt opgenomen in een AWBZ instelling en de apotheek ontvangt in die periode een recept, dan wordt het recept achteraf afgekeurd. De apotheek is in 99% van de gevallen niet op de hoogte dat patiënt tijdelijk elders woont en levert op goed vertrouwen af. De afkeuring is veelal niet in te dienen bij de instelling (zie maar te achterhalen aan wie je de factuur zou moeten richten) en de patiënt betaalt ook niet, want komt met het argument dat hij/zij gewoon verzekerd is. Het debiteurenrisico hiervan hoort niet bij de apotheek thuis.

Hoogachtend,

Pieter Sipkes
Apotheker, Apotheek Seghwaert

Deze petitie is getekend door:

Confidental Infomation