Ralph de Backer, apotheker, Stichtse Apotheek, De Bilt

Geachte Minister,

Ik vind het op zijn zachtst gezegd bijzonder dat we schriftelijk extra zaken moeten vastleggen die voorheen niet schriftelijk vastgelegd diende te worden.
Ik heb het dan in het bijzonder – maar niet uitsluitend – over de vastlegging van toestemming aan derden om bijv. medicatie of overzichten te mogen ophalen. Naar mijn mening dienen wij ons er altijd van te “vergewissen” dat dit zuiver gebeurt en biedt de enorme papierwinkel (denkt u zich in: een samengesteld gezin met 5 kinderen vanaf 12 jaar) een schijnveiligheid én enorme administratieve druk. Dat wordt nu wel als “standaard” gezien. Alsof er met toestemming voor het LSP, behandelovereenkomsten, levering via de brievenbus, levering bij de buren, levering via de locker, toestemming opvragen labformulier etc. nog niet genoeg handtekeningen zijn gevraagd…

Hoogachtend,

Ralph de Backer, apotheker, Stichtse Apotheek, De Bilt

Deze petitie is getekend door:

Confidental Infomation