Pieter Nieuwenhuis, apotheker, Apotheek Oldenzaal, Oldenzaal

Geachte Minister,

Een voorbeeld uit de hele recente praktijk.
Thuiszorgmedewerkers vertrouwen erop dat wij goed voorzien zijn in kathetermaterialen.
Patiënt, terminaal, vrijdagmiddag 14:30 ontslagen uit het ziekenhuis en nu thuis met een recept met allerlei kathetermateriaal. De thuiszorgmedewerker staat aan de balie. Ik heb alles in huis kan ’t zó afleveren maar het wordt niet vergoed.

Daarbij ben ik dienstapotheek en heb ik met de hier preferente zorgverzekeraar Menzis de afspraak dat ik tijdens de dienst altijd kan en mag afleveren. Dus met die mededeling de betreffende zorgverzekeraar gebeld: Kan Niet.

Je lost het wel op, maar eigenlijk moet je de thuiszorgmedewerker met lege handen wegsturen en naar een postorderaar verwijzen.
… graag met spoed leveren …

Verschraling van de zorg. Dat zien we ook regelmatig bij Hospice patiënten. Daar moet ik soms met de collectebus naast het bed gaan staan. Of is er nog wel sprake van zorg?

Hoogachtend,

Pieter Nieuwenhuis, apotheker, Apotheek Oldenzaal, Oldenzaal.

Mw. Drs. S.L. Sumter, apotheker, Buytenwegh Apotheek, Zoetermeer

Geachte Minister,

Ik zou hebben gewild dat u erbij was. Gisteren, 4 maart 2019, in de ochtend. Dat u zelf gezien had en had ervaren wat mijn assistentes vrijwel dagelijks aan de balie ervaren. Het onbegrip en de boosheid van patiënten. Een meneer krijgt niet hetzelfde geneesmiddelmerk mee als de vorige keer. De laatste keer was in november. Vorige keer kreeg hij Clopidogrel Sandoz. Maar zijn zorgverzekeraar heeft per 1 januari het beleid gewijzigd. Een ander merk, namelijk Clopidogrel Mylan, is als preferent aangewezen. Mijn assistente legt het hem keurig uit. Maar de meneer neemt er geen genoegen mee. Hij heeft gebeld naar zijn zorgverzekeraar en daar heeft hij begrepen dat hij gewoon om het andere merk kan vragen. Dat is juist. Maar wat de zorgverzekeraar meneer niet heeft verteld is dat de zorgverzekeraar ook een Laagste Prijs Garantie beleid voert. De apotheek krijgt het middel niet volledig vergoed. Niet eens voor de helft. Mijn assistente legt het hem weer keurig uit. De apotheek kan het hem meegeven, maar dan moet hij het geneesmiddel zelf betalen en de kwitantie declareren bij de zorgverzekeraar. De meneer wordt bozer en bozer. Hij heeft van de zorgverzekeraar begrepen dat die alleen rechtstreeks aan de apotheek betaalt. Hij schreeuwt dat hij het niet accepteert en dat hij er werk van gaat maken door een brief te schrijven aan premier Rutte. De meneer slaat bijna op tilt van woede. Ik ben inmiddels naast mijn assistente gaan staan om haar te steunen en veiligheid te bieden. De meneer stormt stampvoetend en scheldend de apotheek uit.

Is dit de geneesmiddelenvoorziening en de farmaceutische zorg die Nederland wil, geachte Minister? Zorgverzekeraars hebben makkelijk praten vanuit hun kantoren. Ze maken mooie sier met besparingen op medicijnen. Maar de nare kanten van hun papiermolen wentelen ze af op de medewerkers in de zorg. De apotheekmedewerkers dragen dagelijks de gevolgen van die papiermolen en de onjuiste of halve informatie die de telefonisten van zorgverzekeraars aan patiënten verstrekken. Geachte minister, steun uw apotheek! Steun de meer dan 25.000 zorgmedewerkers in de apotheek die zich dag in dag uit inzetten voor een hoogwaardige en veilige geneesmiddelenvoorziening. Steun ook de boze meneer, hoe onterecht zijn boosheid op ons ook was. Steun hem door in te grijpen!

Hoogachtend,

Mw. Drs. S.L. Sumter, apotheker, Buytenwegh Apotheek, Zoetermeer

Catalijne Keijer en Marrit Sinnema, apothekers, Apotheek Noordhove, Zoetermeer

Geachte Minister,

Wat ons vooral irriteert is dat als je een simpel product aanschrijft dit product niet leverbaar is i.v.m. nazending en dat ook een alternatief dan niet te krijgen is waardoor je nee moet verkopen. Hiervoor is heel veel werk verricht en we hebben niet bereikt wat we willen bereiken.
Wat ons ook irriteert is dat elke zorgverzekeraar een ander beleid heeft waardoor je niet goed snel kan vinden wat nou het beste label is voor die persoon. Plus als je uiteindelijk een goed label hebt verwacht de patiënt dat dit altijd zo blijft, maar dat is dan niet zo. De zorgverzekeraar past het beleid aan en de apotheek moet het werk aan de balie maar opknappen.
Dat de uitleg over het beleid van de zorgverzekeraar niet meer is uit te leggen aan onszelf en al helemaal niet aan de patiënt, wat weer heel veel tijd en frustratie oplevert.
Wat nog hilarisch is: de zorgverzekeraar kiest een bepaald goedkoop product dat dan door heel Nederland besteld wordt, waardoor het vervolgens niet meer te leveren is. Maar de zorgverzekeraar doet alsof het nog wel verkrijgbaar is en rekent ons daar op af, waardoor de apotheek een product met verlies heeft geleverd. En waardoor je vervolgens aan het eind van het jaar je preferentie graad niet gehaald hebt en het jaar daarop mogelijk in een lager tarief terecht komt. Een grote black box.
Dat daarnaast de zorgverzekeraar aan de telefooncentrale de apotheek vaak als schuldige aanwijst en dat zij hun handen in onschuld wassen is dan ook nog een vervelende bijkomstigheid.

Hoogachtend,

Catalijne Keijer en Marrit Sinnema, apothekers, Apotheek Noordhove, Zoetermeer

P. Schulting, apotheker, Apotheek De Leyens, Zoetermeer

Geachte Minister,

Het jaar is nu 2 maanden oud. Gaarne uw aandacht voor het volgende.

Als gevolg van het uit het pakket halen van o.a. vitamine D tabletten en paracetamol 1000 mg zien we het aantal WMG-regels behoorlijk dalen in de apotheek. In de systematiek van bekostiging van apotheken wordt de hoogte van de WMG-tarieven in belangrijke bepaald door het aantal regels. Maar het automatisme dat minder regels tot een aanpassing van de tarieven leidt ontbreekt.

Zoals bekend zijn er veel geneesmiddelen niet leverbaar. Producenten spelen een kwalijke rol door niet bij Farmanco aan te melden dat producten niet leverbaar zijn. Ze weten dat het pas in juni leverbaar is maar zeggen tegen Mosadex dat het bv 18 maart weer komt. Ik heb dat in het verleden al vaak aangekaart zonder resultaat tot nu toe. Verzekeraars gebruiken Farmanco om te kijken of producten wel of niet leverbaar zijn. Onterecht korten ze apotheken dus op een te lage AIP. Deze oneerlijkheid moet stoppen. Dit heeft een groot negatief effect op de financiën van de apotheek, terwijl de apotheker er helemaal niets aan kan doen!

Helemaal schandalig is de laagste prijs garantie korting op de baxter producten. Als adder onder het gras moeten we ook nog naar 2 wekelijkse leveringen voor een absurd hoog percentage, onhaalbaar voor apotheken die verzorgingstehuizen leveren omdat die alleen 1 wekelijkse rollen kunnen verwerken in hun distributie systeem.

Hoogachtend,

P. Schulting, apotheker, Apotheek De Leyens, Zoetermeer

Pieter Sipkes, apotheker, Apotheek Seghwaert

Geachte Minister, 

Als een patiënt tijdelijk wordt opgenomen in een AWBZ instelling en de apotheek ontvangt in die periode een recept, dan wordt het recept achteraf afgekeurd. De apotheek is in 99% van de gevallen niet op de hoogte dat patiënt tijdelijk elders woont en levert op goed vertrouwen af. De afkeuring is veelal niet in te dienen bij de instelling (zie maar te achterhalen aan wie je de factuur zou moeten richten) en de patiënt betaalt ook niet, want komt met het argument dat hij/zij gewoon verzekerd is. Het debiteurenrisico hiervan hoort niet bij de apotheek thuis.

Hoogachtend,

Pieter Sipkes
Apotheker, Apotheek Seghwaert

Ina Geurtsen-Fokkema, apotheker, Flora Apotheek, Deventer

Geachte Minister, 

Waar ik mij zorgen over maak is dat de verzekeraars steeds meer risico bij de apotheek neerleggen in de vorm van pakjesmodel, dagprijsvergoeding en LPG.

Zeker nu we te maken hebben met tekorten en er een welles/nietes spelletje wordt gespeeld of het nu echt niet beschikbaar is (als het wel beschikbaar is alleen de groothandel heeft het niet op voorraad/kan het niet leveren dan moet de apotheek voor rekening een duurder product leveren). Daarnaast worden de apotheken extra onder druk gezet doordat ze een lager tarief krijgen als ze niet de aflevergraad halen die door de verzekeraar is opgelegd.

Op zich kan ik mij er in vinden dat we moeten streven naar een betaalbaar gezondheidsstelsel en dat er goedkoop moet worden geleverd als het kan en duurder als het moet. Alleen de manier waarop zou denk ik anders kunnen.

Een probleem is dat wanneer de apotheek een goedkoper middel moet leveren er bij een aantal patiënten weerstand is. Zij bellen vervolgens de verzekeraar en krijgen vaak te horen dat de apotheek het product dat ze wensen behoort af te leveren.

Het is nu vaak zwart/wit: je krijgt het voorkeursgeneesmiddel van de verzekeraar vergoed en als je iets anders wilt moet je dit volledig zelf betalen. Het zou veel eerlijker en prettiger zijn als er per geneesmiddel een vergoedingslimiet vanuit de overheid zou komen die door alle verzekeraars wordt gehanteerd. Dit biedt de zorgverlener meer speling in het afleveren van een aantal labels en geeft duidelijkheid voor iedereen. Daarnaast is het dan mogelijk voor de patiënt om met een bijbetaling te kiezen voor het dure product. 

Wat ik zie is dat wij enorm investeren in de logistiek van de apotheek: herhaalservice, smartfilling, kluisjes, maar dat door de geneesmiddeltekorten en de administratieve lasten de verwerkingsgraad van de assistentes alleen maar omlaag gaat. We gaan jaarlijks in inkomsten omlaag, moeten meer werk verzetten, hebben hogere kosten (salarissen worden weer verhoogd): je ziet het verzuimcijfer, wat in apothekenland altijd historisch laag was, omhoog schieten.

Hoogachtend,

Ina Geurtsen-Fokkema

Apotheker, Flora Apotheek, Deventer 

Henriette Muller, apotheker, DOK11 Apotheek, Alblasserdam

Geachte Minister, 

Hierbij een aantal zaken waar wij als apotheek tegenaan lopen:

 

De hoeveelheid nazendingen wordt groter en groter. Ons logistiek medewerker redt het niet meer om haar dagelijkse werkzaamheden gedaan te krijgen in de beschikbare tijd, omdat er continu gezocht moet worden naar alternatieven. We worden steeds creatiever: bestellen via groothandel van collega apotheek, importeren via Orly, tabletten breken/verdubbelen/splitsen, alternatieven aanwijzen in overleg met artsen etc. etc. Deze omzettingen vereisen ook continu aanpassingen in bestelparameters VBS.

Bij importeren geneesmiddel via Orly wordt deze prijs niet vergoed. Dit zou in tarief verwerkt zitten? 

Preferentiegraad is uitgangspunt voor vaststellen tarief. Echter, bij niet behalen preferentiegraad is er geen correctiefactor voor nazendingen. Het is erg ondoorzichtig hoe percentages worden berekend.

Nog steeds veel discussies over medische noodzaak, waarbij begrip door ZV is gelanceerd. Echter, zij houden zich in communicatie naar patiënten niet aan de voorwaarden die zij zelf stellen richting apotheken en waarop ze apotheken beoordelen.

Hoeveelheid discussies omtrent wisselingen in doosjes/andere merken EN fouten die hiermee gemoeid zijn. Mensen nemen bijv. dubbel in. 

Ook bij baxterpatiënten steeds meer nazendingen. Dit is kwetsbare groep, waarbij overzicht al minder is. Omzetten en los leveren werkt fouten in de hand.

Correcties van Achmea achteraf na enkele jaren.

Samenvattend: in plaats van zorgverlening zijn we laatste periode hoofdzakelijk bezig om te zorgen dat we überhaupt iets kunnen leveren. Continu zoeken naar middelen die wel beschikbaar zijn. Dit dient vervolgens goed gecommuniceerd te worden naar patiënt, geeft discussies etc. Daarnaast de vervelende discussies omtrent medische noodzaak, waarbij we absoluut niet gesteund worden door zorgverzekeraar.

 

Hoogachtend,

 

Henriette Muller, apotheker, DOK11 Apotheek, Alblasserdam 

 

D. Eijlers, apotheker, Apotheek Rokkeveen-Oost, Zoetermeer

Geachte Minister,

De kernaanbevelingen van de KNMP Handleiding Substitutie botsen met de eisen welke zorgverzekeraars in contracten aan ons opleggen, waarbij apothekers risicodragers worden.
Regelmatig wil ik de klant op het oude vertrouwde doosje houden (met name kwetsbare ouderen!) op grond van die aanbevelingen, maar botst dit met het feit dat we dan een slechter contract aangeboden krijgen in een volgend jaar. Als ik de KNMP aanbevelingen naar behoren opvolg ga ik veel minder substitueren! Wij hebben bij Zilveren Kruis weer een terugvordering van enkele duizenden euro’s omdat we niet aan hun contractuele eisen m.b.t. preferentie voldeden. Ik kan niet begrijpen dat zorgverzekeraars zulke hoge percentages preferentie eisen. Het gevolg is dat apothekers gestraft worden als ze de klant service en goede farmaceutische zorg verlenen.

Hoogachtend,

D. Eijlers, apotheker, Apotheek Rokkeveen-Oost, Zoetermeer

Jan Trooster, apotheker, Goorse Apotheek, Goor

Geachte Minister,

Een paar voorbeelden:
Besparingspotentieel en preferentiegraad zijn voor zorgverzekeraars parameters die medebepalend zijn voor de kwaliteit van een apotheek. Dit ie geen juiste benadering;
Het gedoe rondom machtigingen voor is zwaar inefficiënt. Voorschrijvers en apothekers moeten formulieren downloaden en faxen. De formulieren kunnen iedere dag weer anders zijn, faxen is niet handig i.v.m. AVG, de termijnen die gekoppeld zijn aan de machtigingen lastig bij te houden en het risico en bewijslast liggen voor 100% bij de apotheek.. Waarom dit 0.0 systeem niet inruilen voor een centraal systeem door iedereen opvraagbaar.
De contracteer carrousel is een krampachtige poging geworden om nog iets van het marktmodel overeind te houden. Inmiddels zijn er zo’n vier hoofdaannemers, met apotheken als onderaannemers, die ‘onderhandelen’ met vier zorgverzekeraars. De uitkomsten zijn nagenoeg hetzelfde, maar inmiddels is er veel geld verloren gegaan aan praatsessies en het optuigen van schilsystemen om de AISsen.
Wet en regelgeving: FMD. Een systeem wat, na een maand niet na behoren werkt, ten koste is gegaan van de ontwikkelcapaciteit van de AISsen, de patiënt niets brengt kostenverhogend werkt. Er wordt op de muis gemikt maar de olifant in de vorm van postorderaars van illegale geneesmiddelen wordt gemist.
Mailing van zorgverzekeraar: dankzij het internet is voor ZV relatief eenvoudig en goedkoop mailtjes te versturen. Helaas is de toonzetting vaak irriterend dwingend en de inhoud klopt vaak ook niet. Hier volgen dan weer allerlei correcties op. Kortom men slingert met de snelheid van het licht iets het land in zonder zich af te vragen wat de impact van het e.e.a. is.

Hoogachtend,

Jan Trooster, apotheker, Goorse Apotheek. Goor

Ralph de Backer, apotheker, Stichtse Apotheek, De Bilt

Geachte Minister,

Ik vind het op zijn zachtst gezegd bijzonder dat we schriftelijk extra zaken moeten vastleggen die voorheen niet schriftelijk vastgelegd diende te worden.
Ik heb het dan in het bijzonder – maar niet uitsluitend – over de vastlegging van toestemming aan derden om bijv. medicatie of overzichten te mogen ophalen. Naar mijn mening dienen wij ons er altijd van te “vergewissen” dat dit zuiver gebeurt en biedt de enorme papierwinkel (denkt u zich in: een samengesteld gezin met 5 kinderen vanaf 12 jaar) een schijnveiligheid én enorme administratieve druk. Dat wordt nu wel als “standaard” gezien. Alsof er met toestemming voor het LSP, behandelovereenkomsten, levering via de brievenbus, levering bij de buren, levering via de locker, toestemming opvragen labformulier etc. nog niet genoeg handtekeningen zijn gevraagd…

Hoogachtend,

Ralph de Backer, apotheker, Stichtse Apotheek, De Bilt

Deze petitie is getekend door:

Confidental Infomation