PRIVACYVERKLARING WEBSITE STEUNUWAPOTHEEK.NL

13 december 2018

Toepasselijkheid en soort persoonsgegevens

  1. Dit Privacy statement is van toepassing op alle bezoekers van de website www.steunuwapotheek.nl, alsmede op de personen die hun persoonlijke gegevens achterlaten op de website.
  2. Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken verder uitsluitend de persoonsgegevens die worden gegenereerd door het invullen van de petitie “Steun uw apotheek”.
  3. De persoonsgegevens die wij verzamelen bestaan uit uw emailadres en de sector waarin u werkzaam bent, die u achterlaat op de website.

Gebruik van de persoonsgegevens

  1. Wij gebruiken uw persoonsgegevens indien u de petitie invult op de website voor het doel van de petitie, waaronder het aanbieden van de petitie aan de politiek, om u te informeren over de uitkomst van de petitie en om u eventueel een uitnodiging te sturen voor een voorlichtingsbijeenkomst in relatie tot de petitie. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de database (van de website). Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u uw persoonlijke gegevens hebt achtergelaten.
  2. Voor promotie van de website op social media bieden wij op onze website u de mogelijkheid aan de website te delen via diverse social media sites, zoals Facebook. Twitter, Linkedin, Whatsapp. Het privacybeleid van deze social media sites is dan van toepassing. Wij hebben daar geen invloed op.

Gegevens inzien en beveiliging

  1. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering sturen naar het emailadres: info@steunuwapotheek.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
  2. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk te voorkomen. In geval van een inbraak op de website of verlies van persoonsgegevens (datalek) zullen wij de Autoriteit Persoonsgegevens in kennis stellen.
  3. Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode dat de oproep via de website actief is en worden na uiterlijk 6 maanden vernietigd, tenzij u eerder verzoekt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Vraag of klacht

  1. De website is een initiatief van apothekers van tien Zoetermeerse apotheken en de directie van de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer. U kunt de initiatiefnemers bereiken via het emailadres: info@steunuwapotheek.nl
  2. Als u een vraag of klacht heeft over de manier waarop we met uw gegevens omgaan, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via de contactgegevens zoals hieronder aangegeven. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:

Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

Postadres:
Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer

Tel: 079 – 320 86 86
E-mail: fg@sgzoetermeer.nl

Deze petitie is getekend door:

Confidental Infomation