D. Eijlers, apotheker, Apotheek Rokkeveen-Oost, Zoetermeer

Geachte Minister,

De kernaanbevelingen van de KNMP Handleiding Substitutie botsen met de eisen welke zorgverzekeraars in contracten aan ons opleggen, waarbij apothekers risicodragers worden.
Regelmatig wil ik de klant op het oude vertrouwde doosje houden (met name kwetsbare ouderen!) op grond van die aanbevelingen, maar botst dit met het feit dat we dan een slechter contract aangeboden krijgen in een volgend jaar. Als ik de KNMP aanbevelingen naar behoren opvolg ga ik veel minder substitueren! Wij hebben bij Zilveren Kruis weer een terugvordering van enkele duizenden euro’s omdat we niet aan hun contractuele eisen m.b.t. preferentie voldeden. Ik kan niet begrijpen dat zorgverzekeraars zulke hoge percentages preferentie eisen. Het gevolg is dat apothekers gestraft worden als ze de klant service en goede farmaceutische zorg verlenen.

Hoogachtend,

D. Eijlers, apotheker, Apotheek Rokkeveen-Oost, Zoetermeer

Deze petitie is getekend door:

Confidental Infomation