P. Schulting, apotheker, Apotheek De Leyens, Zoetermeer

Geachte Minister,

Het jaar is nu 2 maanden oud. Gaarne uw aandacht voor het volgende.

Als gevolg van het uit het pakket halen van o.a. vitamine D tabletten en paracetamol 1000 mg zien we het aantal WMG-regels behoorlijk dalen in de apotheek. In de systematiek van bekostiging van apotheken wordt de hoogte van de WMG-tarieven in belangrijke bepaald door het aantal regels. Maar het automatisme dat minder regels tot een aanpassing van de tarieven leidt ontbreekt.

Zoals bekend zijn er veel geneesmiddelen niet leverbaar. Producenten spelen een kwalijke rol door niet bij Farmanco aan te melden dat producten niet leverbaar zijn. Ze weten dat het pas in juni leverbaar is maar zeggen tegen Mosadex dat het bv 18 maart weer komt. Ik heb dat in het verleden al vaak aangekaart zonder resultaat tot nu toe. Verzekeraars gebruiken Farmanco om te kijken of producten wel of niet leverbaar zijn. Onterecht korten ze apotheken dus op een te lage AIP. Deze oneerlijkheid moet stoppen. Dit heeft een groot negatief effect op de financiën van de apotheek, terwijl de apotheker er helemaal niets aan kan doen!

Helemaal schandalig is de laagste prijs garantie korting op de baxter producten. Als adder onder het gras moeten we ook nog naar 2 wekelijkse leveringen voor een absurd hoog percentage, onhaalbaar voor apotheken die verzorgingstehuizen leveren omdat die alleen 1 wekelijkse rollen kunnen verwerken in hun distributie systeem.

Hoogachtend,

P. Schulting, apotheker, Apotheek De Leyens, Zoetermeer

Deze petitie is getekend door:

Confidental Infomation