Catalijne Keijer en Marrit Sinnema, apothekers, Apotheek Noordhove, Zoetermeer

Geachte Minister,

Wat ons vooral irriteert is dat als je een simpel product aanschrijft dit product niet leverbaar is i.v.m. nazending en dat ook een alternatief dan niet te krijgen is waardoor je nee moet verkopen. Hiervoor is heel veel werk verricht en we hebben niet bereikt wat we willen bereiken.
Wat ons ook irriteert is dat elke zorgverzekeraar een ander beleid heeft waardoor je niet goed snel kan vinden wat nou het beste label is voor die persoon. Plus als je uiteindelijk een goed label hebt verwacht de patiënt dat dit altijd zo blijft, maar dat is dan niet zo. De zorgverzekeraar past het beleid aan en de apotheek moet het werk aan de balie maar opknappen.
Dat de uitleg over het beleid van de zorgverzekeraar niet meer is uit te leggen aan onszelf en al helemaal niet aan de patiënt, wat weer heel veel tijd en frustratie oplevert.
Wat nog hilarisch is: de zorgverzekeraar kiest een bepaald goedkoop product dat dan door heel Nederland besteld wordt, waardoor het vervolgens niet meer te leveren is. Maar de zorgverzekeraar doet alsof het nog wel verkrijgbaar is en rekent ons daar op af, waardoor de apotheek een product met verlies heeft geleverd. En waardoor je vervolgens aan het eind van het jaar je preferentie graad niet gehaald hebt en het jaar daarop mogelijk in een lager tarief terecht komt. Een grote black box.
Dat daarnaast de zorgverzekeraar aan de telefooncentrale de apotheek vaak als schuldige aanwijst en dat zij hun handen in onschuld wassen is dan ook nog een vervelende bijkomstigheid.

Hoogachtend,

Catalijne Keijer en Marrit Sinnema, apothekers, Apotheek Noordhove, Zoetermeer

Deze petitie is getekend door:

Confidental Infomation