Karin ten Kate, apotheker, Lochemse Apotheken

Geachte minister Bruins,

De huidige situatie in de apotheek leidt tot veel ontevreden klanten (frequente wisseling van doosje (verwarring!!), tabletten halveren of dubbele inname (foutgevoelig!) of benodigd geneesmiddel helemaal niet te krijgen). Dagelijks komt dit voor en gezien de hoge werkdruk is het geen doen deze uitgebreid te beschrijven. Logistiek kost de apotheek dagelijks heel veel extra tijd door de leveringsproblemen (rondom bestelling, zoeken naar oplossingen en de extra tijd die het kost aan de balie). Ook het werksysteem, waarbij steeds meer stappen geautomatiseerd verlopen als er geen ‘handwerk’ aan te pas hoeft te komen, werkt niet optimaal bij wisselende merken. De controle middels een barcode-scan moet nl gepaard gaan door een extra controle door een collega, zodra er handmatig iets aan het recept (bv ander merk!) gewijzigd is.
De kwaliteit van de geleverde zorg is sterk verminderd door preferentiebeleid en de slechte leverbaarheid van zeer veel geneesmiddelen. Veel van onze tijd gaat verloren aan dergelijke zaken, terwijl deze tijd liever en meer zinvol besteed zou kunnen worden aan ‘echte’ farmaceutische zaken en contact met de patiënt.
Het noemen van voorbeelden is door de veelheid vrijwel onmogelijk; gevoelsmatig is het bijna een uitzondering als een recept zonder mutaties direct compleet kan worden afgeleverd. Recent sprak een assistente aan de balie de woorden uit: “ja! Dit middel is gewoon leverbaar en kan ik voor u klaar maken”. In het verleden was dit normaal, nu een bijzondere, heugelijke mededeling aan de balie.
Vandaar onze uitnodiging om een keer mee te komen draaien in onze apotheek. Alleen dan zal duidelijk worden wat de omvang is van de dagelijkse problemen in de apotheek.

Hopende u hier te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet, mede namens mijn collega’s,

Karin ten Kate
Apotheker, Lochemse Apotheken

Deze petitie is getekend door:

Confidental Infomation