Mw. Lodewijks-Annink, apotheker, Centrum Apotheek, Zoetermeer

Geachte Minister,

Onderstaande citaten uit een column van collega Carlo Schneider geven goed weer wat momenteel de situatie is in farmacieland:

Zou er een beroepsgroep zijn in de zorg die de laatste 10 jaar meer geschoffeerd is dan de apothekersassistente? Het is een Godswonder dat ze er nog zijn.
We zijn bijna 11 jaar onderweg met het preferentiebeleid. Al die tijd wordt dagelijks een substantieel deel van de circa 16 000 apotheekmedewerkers geconfronteerd met pisnijdige patiënten. Alle vormen van onheuse bejegeningen kunt u inmiddels zelf wel invullen. We zijn 5 jaar op pad met de 1e terhandstelling. Ook hier weer genoeg reden voor geneesmiddelgebruikend Nederland eens flink van leer te trekken tegen de apothekersassistenten. En wat te denken van de niet leverbare medicatie? Het is graag een alternatief of anders niets. Wat er niet is, is er niet.

Hoezo die bruuskering? Alleen omdat de assistenten regels uitvoeren die door derden, lees verzekeraars en overheid worden bedacht. Dat is de voornaamste reden. De dames worden daarnaast uitgemolken door idioterie verzonnen door wie dan ook, met nutteloze verplichtingen die geen enkel doel dienen anders dan administratieve rimram. (..). Van “Ontregel de Zorg” hoeven we evenmin iets te verwachten. Mooiweerpraatjes zonder daadkracht. Zorgverzekeraars en overheid hebben alle aangepaste regelgeving uit gemakzucht over de schutting gegooid zonder de verzekerden helder en expliciet te informeren en de apotheekmedewerkers vervolgens de rommel laten opruimen. (….)

Er wordt in NL 100 miljard uitgegeven aan gezondheidszorg, waarvan 4 miljard aan kosten via de apotheek. Als daar 100 miljoen extra bijkomt door aanpassing van het preferentiebeleid stijgt de premie met circa 70 cent per maand. Hebben we dat er voor over? Te ja of te nee? Het zou heel veel rust geven in de apotheek en bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor heel veel verzekerden. Als we geen aanpassing doorvoeren, dan zij dat zo maar dat betekent wel dat de verzekerde slikt wat de verzekeraar wenst en dat zonder discussie. Anders helaas gewoon kontant betalen!

Inzake geneesmiddeltekorten zijn apotheekmedewerkers continu aan het overleggen met voorschrijvers om vervangende medicatie te regelen. En wat krijg je: een grote mond, u weet toch dat ik gevoelig ben voor medicijnen en alleen dat merk wil hebben. Ondertussen worden de assistenten naar allerhande trainingen gestuurd om slecht-nieuws gesprekken te voeren of hoe om te gaan met boze of agressieve cliënten. Het is te zot voor woorden. (…)

Als je wil klagen sta je in je recht maar doe het dan wel bij het juiste loket: de verzekeraar! Na 10 jaar zijn de apothekersassistenten en de apothekers het wel zat, spuugzat, nog langer het afvoerputje te zijn! (….)

Hoogachtend,

Mw. Lodewijks-Annink, apotheker, Centrum Apotheek, Zoetermeer

Deze petitie is getekend door:

Confidental Infomation